גלית בן שוהם, רו"ח, שותף

בעלת תואר בוגר בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן. מומחית בביקורת חברות ציבוריות כולל עריכת תשקיפים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה ,מוסדות ציבור, תקצוב וליווי מוסדות חינוך ועריכת ביקורת בתעשייה הביטחונית מטעם היועץ הכלכלי למערכת הביטחון. כמו כן מומחית בביצוע ביקורות בחברות המבצעות מו"פ ובניהול כספי קונסורציום בהשתתפות לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה.