מאור חמו, רו"ח, שותף

בוגר החוג לחשבונאות במכללת רמת גן. מומחה בביקורת חברות ממשלתיות וציבוריות כולל עריכת תשקיפים, בביקורת חברות פרטיות בענפי פעילות שונים (לרבות תחום התעשיה, הנדל"ן והתשתיות). כמו כן, מומחה בתחום המפלגות והרשויות המקומיות ובמיסוי אגודות שיתופיות.