כינוס חברות ופירוקן הינו תהליך מורכב הדורש ידע ונסיון מוקדם. מטרת התהליך על פי ההגדרה הינו ניצול הנכסים והמשאבים הכלכליים אשר עדיין נמצאים ברשות החייב לשם כיסוי החלק המרבי הניתן מחובותיו.

המשרד מתמקד בהבראת חברות וארגונים וכשנדרש גם בפירוקן.

שירותי הבראת תאגידים, כינוס חברות ופירוקים הכוללים:

  • תוכנית הבראה לתאגידים
  • שינויי מבנה פיננסי ורה-ארגון
  • בדיקות מעמיקות
  • שירותי כינוס ופירוק
  • שירותים משלימים בתחומי ההתדיינות המשפטית (סיוע לבעלי תפקידים בתחום, עד מומחה בביהמ"ש)
  • בוררות (או סיוע בתהליכי בוררות לרבות הערכת שווי)
  • נאמנויות ועוד.

שותפי המשרד משמשים ככונסי נכסים, מפרקים ומנהלים מיוחדים במספר רב של גופים וחברות.

הצוות המקצועי הינו בעל מומחיות מעשית לעסקים מכל הגדלים ומכל מגזרי המשק.

השירות שהמשרד מוביל הינו איכותי, גמיש, מותאם לצורכי הלקוחות ועומד במבחני עלות מול תועלת.