11.11.2018 – חוזרים מקצועיים מס הכנסה בנושא מחירי העברה – חוזר מס הכנסה מספר 11/2018, 12/2018, 15/2018

חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 בנושא: קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי

חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 בנושא: מחירי העברה – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות

חוזר מס הכנסה מספר 15/2018 בנושא: שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב-לאומיות

 

13.03.2018 – עמדות חייבות בדיווח למע"מ 2017 – עמדות חייבות בדיווח 2017