13.03.2018 – עמדות חייבות בדיווח למע"מ 2017 – עמדות חייבות בדיווח 2017