חברות ותאגידים בבעלות פרטית.

נדרשת עבודת דוחות וייעוץ לניהול סיכונים. המידע אינו חייב להיות מפורסם ועל כן, יש להקפיד על כללי האתיקה העיסקיים והבקרות החשבונאיות על מנת לייצר שליטה של בעלי החברה על רווחיה.