המשרד מתמחה בטיפול בחברות ציבוריות ומייצג עשרות מהן בשירותיו הרבים.