למשרד התמחות בחברות ממשלתיות ובטיפול בצרכים הספציפים של חברות אלה.