ביקורת פנים הינה אחת מהפעילויות החשובות ביותר באירגון. פעילות זו הינה יזומה ע"י הארגון ומטרתה להפחית סיכונים בתפקוד האירגון ולשפור הבקרות הניהוליות.

מערך הביקורת הפנימית כולל רואי חשבון, כלכלנים, בוגרי תואר שני במינהל ציבורי, מבקרי מערכות מידע ואחרים. משרדנו משמש כמבקר הפנימי של חברות ציבוריות מהגדולות במשק בתחומי התעשייה, התקשורת, והשירותים, גופים מוסדיים וממשלתיים, מוסדות פיננסיים ומוסדות ציבור ועמותות.

המשרד מבצע ביקורות בחו"ל באמצעות שיתופי פעולה בין מחלקת הביקורת הפנימית לבין סניפי הרשת MOORE INTERNATIONAL בתחומים המשלימים לפעילותה השוטפת, בעיקר בכל הקשור להיכרות ולהבנת השווקים המקומיים באזורים שונים ברחבי העולם. ביקורת הפנים באה להבטיח כי יעדי האירגון יהיו בעלי השגה בצורה יעילה ומוסרית.

שירותי ביקורת פנימית:

  • גיבוש מדיניות ביקורת פנים המותאמת ליעדים האסטרטגיים והעסקיים של הארגון ובניית מערך בקרה פנימית
  • סיוע למחלקות ביקורת פנים בארגונים
  • ביצוע ביקורות מטעם רגולאטורים שונים
  • ביצוע הערכה, מדידה וניהול של סיכונים וניתוח השפעתם לצורך בניית תוכנית העבודה של מבקר הפנים
  • עריכת סקרי סיכונים בהתאם לדרישות הגופים הרגולטוריים השונים
  • ביצוע סקרים לאיתור ומניעת מעילות והונאות
  • ביצוע סקרי אבטחת מידע תוך התייחסות להיבטים ארגוניים וטכנולוגיים בארגון
  • ביקורת מערכות מידע

Cyber & SOC Service Portfolio – לחצו לצפייה בקובץ


Cyber and Information Technologies Services – לחצו לצפייה בקובץ 


GDPR – לחצו לצפייה בקובץ


security translation – לחצו לצפייה בקובץ


Start Ups & Product Development Security Service – לחצו לצפייה בקובץ


שירותי ייעוץ וביקורת בתחומי מערכות מידע וסייבר – לחצו לצפייה בקובץ