כל תאגיד ישראלי המוחזק ע"י חברה זרה נדרש לקבל שירותי הנהלת חשבונות ולהגיש דיווחים שוטפים לרשויות בישראל. אנו מזהים עד כמה שירותים אלו חשובים למנהלים בחברות זרות – אשר מחפשים ספק אמין של שירותי הנהלת חשבונות – ומציעים ללקוחותינו חבילת שירותים מקיפה.

למשרדנו מחלקת הנהלת חשבונות המתמחה, ומוקדשת כולה לתמוך במערכות הנהלת החשבונות של חברות ישראליות.

שירותי הנהלת חשבונות כוללים:

  • הנפקת חשבוניות ללקוחות
  • הפקת תלושי שכר חודשיים
  • הפקת אישורים לבנקים
  • הפקת דו"ח הוצאות
  • הפקת דו"ח תשלומים לספקים
  • דיווחים שוטפים לרשויות – מע"מ, ביטוח לאומי, מקדמות למס הכנסה, ניכוי במקור, תשלומים לקופות גמל
  • הפקת דוחות מנהלים חודשיים (כספיים ואחרים), בהתאם לדרישות הלקוח