מודלים כלכליים וכלים מימונים הינם כלי עזר תומכי החלטה למנהלים ומשקיעים, טרם ביצוע עסקאות בהתפתחויות משמעותיות בחיי פירמה.

"מחלקה כלכלית וייעוץ עסקי" במשרד ליאון, אורליצקי ושות` מתמחה במתן שירות מקצועי ואישי, תוך מתן דגש לצרכי הלקוח ומאידך למגמות המתפתחות בארץ ובעולם. כמו כן, השירותים הניתנים על ידי המחלקה נותנים מענה לצרכים הקיימים והעתידיים, הדורשים התמחות במגוון סוגי עבודות, בעיקר בתחומים הבאים:
מתן ייעוץ ותמיכה בתחום הכלכלי, מימוני והתמחירי, הנדרשים בהתפתחויות משמעותיות בחיי הפירמה, ליווי של גופים בביצוע תחשיבים טרם יציאה להתקשרויות\מכרזים ומתן חוות דעת כלכליות לצרכים של התדיינות משפטית.

השירותים הניתנים על ידי המחלקה הינם

הערכות שווי ומודלים עסקיים (Valuation & Business Modeling)
ביצוע וסיוע ללקוחות בנושא הערכות שווי לצרכי קבלת החלטות בעסקאות ו/או טרם יציאה למכרזים. שירותים אלו כוללים:

  • הערכת שווי חברות
  • הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים
  • בחינת ירידת ערך
  • מודלים כלכליים התומכים בתכנון אסטרטגי
  • בקרה ניהולית

ליווי עסקאות (Transaction Support)
ייעוץ וליווי לאורך תהליך העסקה הכולל בדיקות כדאיות כלכלית והכנת תוכנית עסקית, עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וחברות.

ניהול הון חוזר (Working Capital Management)
ייעוץ בנוגע לשיפור וניהול ההון החוזר בפירמה על מרכיביו (לקוחות, מלאי, ספקים), על מנת לשפר את יכולותיה התפעוליות והפיננסיות. השירות כולל סיוע בבניית תהליכים לשיפור תזרים המזומנים בפירמה ומסגרת עבודה לשמירה על הון חוזר מיטבי.

ייעוץ משאבי אנוש (HR Advisory)
סיוע בגיבוש מדיניות התגמול בפירמה באופן שיניע בצורה מיטבית את המנהלים ועובדי המפתח עליהם הוא נשען, תוך יישום העקרונות המובילים לתגמול עובדים בארץ. כמו כן בתחום זה יינתנו שירותי בדיקת נאותות של משאבי אנוש (HR due diligence), כחלק מעסקה ו/או חלק מתהליכי ייעול.

ייעוץ נדל"ן (Transaction Real Estate)
ייעוץ וליווי פירמות בניהול השקעות בנדל"ן. השירותים כוללים: בדיקת נאותות של נכסים וחברות בתחום, בדיקת כדאיות כלכלית, הערכת שווי וייעוץ בארגון מבנה החוב וההון (בשילוב מחלקת מיסוי).

המחלקה הכלכלית מורכבת מצוות מומחים הנקבע בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.

המחלקה שמה לעצמה בראש עדיפויותיה את הלקוח ואת היחס הן המקצועי והן האישי, לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, במידת הצורך.