המחלקה המקצועית עוסקת במספר תחומים :

א. בקרת איכות – המחלקה המקצועית מתווה את נהלי העבודה והסטנדרטים המקצועיים על מנת להבטיח מתן שירות מקצועי ברמה גבוהה. כמו כן מבצעת המחלקה בקרה מקצועית שוטפת על התוצרים של הצוותים המקצועיים טרם מסירתם ללקוחות.

ב. הדרכות ומתן מענה מקצועי – המחלקה המקצועית מבצעת הדרכות בנושאים מקצועיים,מעדכנת את הצוותים המקצועיים באמצעות הנחיות שוטפות ונותנת מענה לבעיות מקצועיות בתחום החשבונאות והביקורת.

ג. בדיקות נאותות של תשקיפים – למחלקה המקצועית ניסיון רב בביצוע בדיקות נאותות של תשקיפים עבור החתמים המובילים בארץ.

ד. חוות דעת מקצועיות – למחלקה המקצועית ניסיון רב במתן חוות דעת מקצועיות בסוגיות חשבונאיות.

ה. חוות דעת בהליכים משפטיים – למחלקה המקצועית ניסיון רב במתן חוות דעת מומחה הן מטעם בית המשפט והן מטעם אחד הצדדים להליך המשפטי.