מיסוי הינו חלק קריטי מניהול האסטרטגיה העסקית של האירגון. על מנת להציג תוצאות עיסקיות מרשימות יש לקחת בחשבון השפעה מינימלית של סוגיות מיסוי על החלטות ניהוליות בארגון.

תכנון המס הינו הכרחי ומאד חשוב בכל התנהלות עסקית.

מחלקת המיסים כמו גם המשרד הינם חלק מהרשת MOORE INTERNATIONAL , חיבור המאפשר קשר ישיר למחלקות המיסים של הרשת בכל רחבי העולם וזרימת מידע עדכני ובזמן אמת בנושאי שינוי חקיקה ודיני מיסוי בינלאומיים.

ההון האנושי של המחלקה כולל יוצאי רשות המיסים בעלי השכלה של עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים.

שירותי ייעוץ מיסוי:

 • תכנוני מס בארץ ותכנוני מס רב לאומי בעולם
 • טיפול בדיוני שומות מס
 • השגת אישורי פרה רולינג במחלקות המקצועיות בנציבות רשות המיסים
 • יעוץ מיסוי בנושאי רכישות ומיזוגים
 • ליווי מיסוי בעת כינוס נכסים ופירוק חברות
 • ליווי מיסוי של הנפקות לבורסה
 • יעוץ מיסוי קרנות הון סיכון
 • ליווי קבוצות רכישה
 • ייעוץ בענייני מיסוי נדל"ן וטיפול בדיוני שומה במס שבח
 • יעוץ בענייני מיסוי שירותים פיננסיים
 • יעוץ במיסוי פרט וביטוח לאומי
 • טיפול בענייניי מע"מ וטיפול בדיוני שומת מע"מ
 • מיסוי נאמנויות והסדרים לעולים חדשים ולתושבים חוזרים
 • יעוץ וליווי שותפויות וחברות נפט
 • ליווי וייצוג משקיעים זרים מול רשויות המס בישראל
 • ליווי הליך גילוי מרצון