ייצוג משרד הפנים בביקורת של דוחות כספיים ברשויות מקומיות הן כרואה חשבון מבקר והן כמעיין על עבודת רואי חשבון אחרים.

בנוסף מלווה המשרד רשויות מקומיות ומשמש כיועץ בארגון ובניהול של המערכת הפיננסית. המשרד משמש כיועץ בתהליכי הפרטה של גופים בשלטון המקומי והארצי.